Zhao Puti (III)

de Ke Yunlu

Toţi din nou intrară în poziţia corespunzătoare pentru practică, întregul câmp se scufundă în linişte.

Deodată totul se modifică brusc. Pe cerul care până atunci fusese curat, azuriu, au apărut nori negri, a început să bată vântul, începu să miroasă a ploaie. Ascultătorii începură să se uite la cer,  careva începu să-şi strângă lucrurile dorind să plece. Vântul se înteţi, se formară vârtejuri în poiană, încă un minut şi picuri de ploaie căzură cu zgomot pe iarbă. Toţi săriră de la locurile lor, se auzi ţipătul speriat al cuiva, în poieniţă apăruseră broaşte şi şerpi.

Zhao Puti îşi trecu privirea peste poiană şi înţelese ce s-a întâmplat. Cu glas tare rosti:

– Liniştiţi-vă, nu va ploua. Aceşti nori şi acest vânt au fost produse de o măiestrie care se străduieşte să ne încurce în practică. Aşezaţi-vă cu toţii aşa cum aţi stat înainte, începeţi să repetaţi mantra pe care v-am spus-o adineaori: An Ma Ni Ba Mi Hong. Aşa, toţi împreună. De mai multe ori. Iar acum voi izgoni norii.

El se aşeză, închise ochii şi începu să şoptească o mantră foarte complicată. Câţiva oameni cu capacităţi speciale, care participau la lecţie, văzură cum deasupra capului maestrului a apărut o strălucire aurie sub forma unei flori de lotus. Floarea se rotea în jurul capului, mărindu-se în dimensiune, umplând întregul spaţiu. Majoritatea vedea doar că norii se împrăştie, cerul redevine azuriu. Vântul se potoli, pe poiană nu mai erau nici şerpi, nici broaşte.

– Ne-a testat un maestru care are o putere mare. Am reuşit să trecem testul. Iar acum să continuăm lecţia, este destul de târziu. Îl rog pe acest maestru să nu ne mai încurce în practică.

În acest moment din nou începu să bată vântul, iarăşi au apărut nori pe cer. Zhao Puti se schimbă la faţă şi spuse cu glas tare:

– Dacă veţi continua să ne încurcaţi n-am să mă mai port cu mănuşi cu dumneavoastră.

Vântul se înteţi, se făcu întuneric, ca înaintea unei furtuni. Zhao Puti spuse câteva cuvinte, îndreptă mâna în direcţia poienii şi strigă:

– Nu te mişca!

Vântul scăzu, norii se destrămară

– Ridicaţi-vă toţi în picioare. Cine nu se va ridica este chiar cel care încearcă să ne joace o festă.

Câteva mii de oameni se ridicară cu zgomot. Rămase să şadă doar unul. L-au înconjurat. Şapte tineri stăteau strâns în jurul lui, nepermiţând ninănui să-l vadă.

Zhao Puti comandă:

– Îndepărtaţi-vă cu toţii.

Mulţimea se îndepărtă, cei şapte stăteau în cerc în jurul unui om de vârstă medie.

– Maestre, iertaţi-l pe învăţătorul nostru, se adresară tinerii lui Zhao Puti.

– Duceţi-l aşa cum este! răspunse acesta.

– Noi vă rugăm din tot sufletul să-l “eliberaţi”.

Maestrul dădu din mână:

– Plecaţi! Data viitoare n-am să vă mai iert.

Doar în acel moment omul care stătea nemişcat pe pământ începu să se mişte. Ucenicii l-au ajutat să se ridice. Toţi opt părăsiră poiana.

Lecţia se sfârşi, dar în poiană rămaseră câteva sute de oameni, în jurul maestrului. Unul îl ruga să-l vindece, altul îi punea întrebări. Era o înghesuială foarte mare. O femeie i-a întins o sticlă:

– Învăţătorule, fetiţa mea are nefrită, azi n-a putut să vină, vă rog, să energizaţi această apă pentru ea!

Zhao Puti luă sticla, o  scutură şi i-o dădu femeii:

– Aţi avut apă curată în ea, nu-i aşa? Gustaţi-o acum, nu a devenit mai dulce?

Femeia o gustă:

– Într-adevăr! Cu adevărat e mai dulce!

Un om care stătea lângă maestru îl rugă să energizeze pentru el o sticlă cu suc de portocale. Scuturând sticla în mână, maestrul spuse:

– Gustaţi, acum este doar apă simplă.

Într-adevăr sucul din sticlă devenise apă fără nicio aromă specifică.

Oamenii entuziasmaţi începură toţi în cor să-l roage pe maestru să le energizeze diferite obiecte: sucuri, produse, stilouri, ceasuri.

Yan Yan îl întrebă pe Yuan Chue:

– Cum aşa, aceste obiecte energizate pot avea un efect?

– Bineînţeles.

Prin ce mecanism?

– Energia, emisă de maestru, se adună la suprafaţa obiectelor.

– Cum se poate aduna energia la suprafaţă?

– Am să-ţi explic mai târziu, în această înghesuială este dificil să vorbim, îi spuse tânărul. Yuan Chue a cugetat mult timp asupra naturii acestui fenomen. El ştia, de exemplu, de următorul fapt: pe reprezentările lui Buddha, care se află de obicei în încăperile unde călugării tibetani meditează zilnic, cu timpul se adună energia, care se formează în timpul meditaţiei. Icoanele respective devin în acest fel un inductor. Dacă o asemenea icoană este luată şi ţinută într-o încăpere obişnuită, un maestru de qigong, apropiindu-se de o asemenea încăpere, este capabil să simtă o putere care-l întâmpină, care este capabilă chiar şi să-l oprească să intre în acea încăpere.

Cum explică ştiinţa modernă asemenea fenomene? În primul rând, este necesar să extindem concepţiile noastre despre energie. În afara tipurilor cunoscute de energie, există şi altele, despre care noi nu ştim nimic. În afară de asta, este necesară o nouă teorie, care se referă la transformarea şi colectarea energiei, incluzând o lege a conservării energiei. Omenirea, studiind şi cunoscând lumea, întotdeauna se bazează pe concepţiile deja dobândite, iar ele sunt de obicei şi cele mai mari obstacole în calea cunoaşterii în continuare a lumii.

În cele din urmă, Zhao Puti se pregăti să plece. Yuan Chue îl cunoştea de mult timp pe maestru, erau prieteni. Yuan Chue şi Yan Yan plecară cu el împreună, pentru a-l conduce acasă. El locuia într-o căsuţă mică albă, lângă un parc aflat la poalele unui munte. În faţa casei curgea un râuleţ, lângă se afla un pod, alături înverzea o mică poieniţă. Locul era liniştit.

– Pe ea o cheamă Yan Yan. Azi o durea inima, iar după lecţia dumitale i-a fost mult mai bine. Nu vă uitaţi la ea un pic? Îl rugă Yuan Chue, arătând-o pe Yan Yan.

Zhao Puti o privi, iar ea zâmbi ruşinându-se.

– Cu inima e totul în regulă, pulsul este puţin prea rapid, aproximativ 85 bătăi pe minut, spuse maestrul.

Yuan Chue o luă de mână, şi îi măsură pulsul:

– Da, 86 de bătăi.

– Iar acum pulsul va scădea până la 70. Cu inima de acum încolo totul va fi în regulă.

Yuan Chue din nou începuă să numere pulsul:

– Într-adevăr, 70 de bătăi!

– Vă mulţumesc, maestre! spuse Yan Yan.

Maestrul se uită la ea, îşi opri mai mult privirea. Faţa sa luă o expresie uimită.

– În familia ta au fost budişti? De exemplul bunicul sau străbunicul?

Yan Yan rămase şi ea uimită:

– Cum aţi aflat?

– Vă rog să vă întoarceţi cu faţa în lateral uite aşa ca să mă mai uit odată.

Zha Puti privi cu pleoapele apropiate şi o vreme o privi cu atenţie. Apoi spuse:

– Da, este străbunicul. Este din provincia Zhejiang (lângă Shanghai), a trăit 120 de ani, la 40 s-a retras din lume. A avut un singur fiu, pe bunicul tău, iar bunicul un singur fiu, pe tatăl tău.

– Chiar aşa este! plină de uimire spuse Yan Yan.

– Cum aţi aflat toate acestea? Incredibil!

Yuan Chue spuse:

– Pentru un maestru budist de nivel înalt o asemenea capacitate este un lucru destul de obişnuit.

Zhao Puti din nou se uită la Yan Yan, calculă ceva pe degete:

– Străbunicul tău a fost învăţătorul meu.

– Chiar aşa? Yan Yan era mută de uimire.

– Ştiţi care a fost reîncarnarea voastră precedentă? întrebă maestrul, continuând să se uite cu atenţie la ea.

– Ce? Reîncarnarea precedentă? copleşită întrebă Yan Yan.

– Ei bine, probabil că nu este bine să-ţi spun despre asta, altfel vor spune că răspândesc superstiţii.

– Yuan Chue, când aţi venit astăzi? întrebă Zhao Puti, dorind să schimbe subiectul discuţiei.

Yuan Chue spuse:

– Nu e necesar să ştim cine a fost ea în vieţile anterioare, mai bine spune-ne cum va fi această viaţă a ei în viitor.

– Da, îl susţinu Yan Yan. Spune-ne ce destin mă aşteaptă?

Zhao Puti se uită la ea, apoi la Yuan Chue, apoi la amândoi, zâmbi şi spuse:

– Despre asta, ei bine, deocamdată n-am să vă spun nimic.

+++

Se aşezară pe scaune în faţa casei: Yan Yan cu Yuan Chue, în spatele lui Zhao Puti, câţiva ucenici de-ai săi. Poiana verde strălucea sub razele puternice ale soarelui, se auzea plescăitul râului.

Yuan Chue, zâmbind, întrebă:

– Spuneţi că metoda voastră corespunde tradiţiei Mahayana?

Zhao Puti dădu din cap:

– Da.

– Medicina chineză se împarte în opt ramuri, căreia îi aparţineţi?

– Nu se poate spune că aparţin unei anumite direcţii, eu am câţiva învăţători, am studia şi Chan-budism, şi yoga şi alte sisteme.

– Cu puţin timp înainte aţi preschimbat apa în alte lichide. Spuneţi-mi, cu adevărat aţi transformat-o sau doar aţi înlocuit-o cu ajutorul teleportării?

– Bineînţeles că poate fi şi înlocuită, acest lucru nu este greu, dar în acest caz am transformat-o, am modificat structura sa moleculară.

– Dar ne-aţi putea povesti despre mantra folosită? continuă să pună întrebări Yuan Chue.

– De obicei acest lucru nu se discută. Mantrele se transmit oral de la învăţător la ucenic. Este o cerinţă destul de strictă.

– Dar chiar în timpul lecţiei aţi pomenit de o mantră?

– Acestea snt mantre simple, obişnuite, acestea pot fi transmise. Sunt şi diferite mantre vindecătoare, sunt decis mai târziu să-i învăţ pe toţi aceste mantre. Dar există şi multe mantre care sunt păstrate în taină.

– Atunci aş dori să vă cer oficial să devin ucenicul vostru şi să mă învăţaţi.

Zhao Puti zâmbi:

– Nu este un lucru chiar aşa uşor.

– Eu cred în puterea mantrelor, în aceea că ele pot să disperseze, să adune sau să transforme energia. În miturile antice se povestea despre cuvinte cu ajutorul cărora te puteai salva de foc şi apă. Eu cred că toate acestea sunt reale, astfel de cuvinte pot fi considerate şi ele ca mantre, nu-i aşa?

– E adevărat.

– Dar vă rog să-mi spuneţi, cum credeţi, există aşa numiţii Buddha vii, despre care pomeneşte lamaismul?

– Bineînţeles, există.

– Şi marii maeştrii ai şcolii budiste sunt capabili să indice sufletelor lor sferele spre care se vor îndrepta după moarte?

– Da.

– Încă o întrebare: în istorisirile antice se pomeneşte adesea de “arta transformării”, de exemplul Sun Ukun se putea transforma în copac. Este posibil acest lucru?

– Este posibil.

– Cum anume?

– Este greu de explicat. De exemplu, eu am dispărut brusc, m-am deplasat în alt loc, dar în acelaşi timp, aici, în acest loc, am adus un copac. Dar pentru voi asta va arăta ca şi cum m-aş fi transformat într-un copac.

– Aceasta este teleportare. Dar este posibilă o transformare directă cu adevărat?

– Ce înseamnă transformare directă? Dacă eu brusc dispar din această lume, în această lume eu nu mai sunt, dar apare un copac, care nu a mai existat în această lume şi care stă exact în locul unde stăteam, atunci este sau nu este cu adevărat o transformare directă?

– “Care nu a mai existat în această lume”, adică vreţi să spuneţi că există o altă lume, nu-i aşa?

– Hmm, nu trebuie să ne gândim la asta doar bazându-ne pe gândirea raţională, pentru a cugeta şi înţelege despre ce este vorba este necesară o deschidere mentală mult mai largă.

Yuan Chue cu ochi scânteietori se uită îndelung la Zhao Puti. El înţelese: capacităţile speciale nu pot fi explicate cu ajutorul categoriilor general cunoscute, în cadrul logicii cunoscute nouă. Dar dacă aşa era, atunci ce categorii, ce logică pot fi folosite în acest caz?

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: