Yin şi Yang

de Zhang Honbao

Emblema taoistă Taiji ne ilustrează grafic teoria yin şi yang, fiind una dintre cele mai importante idei a tradiţiei filozofice chineze. Conform punctului de vedere al filozofiei moderne totul poate fi împărţit în două, exprimând o lege a apariţiei, dezvoltării şi schimbării lucrurilor din întreg Universul. Dar este important să nu avem un punct de vedere fix, ci să fim flexibili noi înşine şi să observăm că nimic nu este static, imobil şi  neschimbător şi atunci adevărurile ni se vor revela pas cu pas pornind de la relativ şi mergând spre absolut, deoarece datorită stării noastre actuale suntem incapabili să ajungem la adevărul absolut dintr-o singură lovitură. Tot ce putem face în acest moment este să ne pătrundem de o înţelegere aproximativă a acestui adevăr. Orice adevăr poartă semnul timpului său şi lăsându-l să se coacă, se va dezvolta şi  va da rodul său la momentul potrivit. Dacă vei îmbrăţişa răbdător această abordare şi mă vei acompania în explorarea acestor fenomene este posibil ca datorită deschiderii tale să rămâi cu ceva. În schimb dacă vei compara tot timpul ce spun eu cu ceea ce ştiai dinainte, vei asculta, dar nu vei auzi, vei privi, dar n-o să vezi.

Să vedem cum e compusă o zi obişnuită de 24 de ore din punctul de vedere al ideii că totul se împarte în două, că Unu îl generează pe Doi. E cumva prima parte a zilei o zi, iar a doua parte a zilei tot o zi? Bineînţeles că nu. O zi întreagă este formată din zi şi noapte. Deci pe lângă o generare cantitativă din unu în doi, există o generare calitativă. Conţinutul real al lucrurilor se poate exprima numai prin integrarea cantităţii şi calităţii.

Să luăm şi omenirea în ansamblul ei. Când s-a trimis nava Voyager spre stele şi alte civilizaţii cum a fost reprezentată omenirea pe placa de aur de pe partea laterală? Au fost desenaţi doi bărbaţi? Au fost desenate două femei? Bineînţeles că nu. A fost desenată o femeie şi un bărbat. Trecerea de la Unu la Doi şi de la Doi la Unu nu înseamnă să iei un lucru, să-l rupi în două şi să pui cele două bucăţi împreună ca să-l faci din nou întreg.

Acum câteva mii de ani anticii au descoperit că legea naturii constă în yin şi yang. Cu alte cuvinte că totul din Univers se poate împărţi în yin şi yang. Yin şi yang exprimă atât deosebirile cantitative, cât şi cele calitative dintre lucruri. Această lege nu este una a contrariilor. Din ea nu rezultă că în Univers avem doar spirit inteligent şi numai materie inertă. Nu înseamnă că avem o delimitare inflexibilă, lipsită de viaţă şi inteligenţă. Yin şi yang sunt ceva viu şi dotat cu inteligenţă, la fel cum bărbatul şi femeia sunt fiinţe vii şi inteligente.

Primele referiri la yin şi yang se pot găsi în Cartea transformărilor şi Dao De Jing – Cartea Căii şi Virtuţii. Acolo se pomeneşte de „unirea contrariilor”: legătura dintre yin şi yang constă în generarea mutuală continuă a celor două, a unuia din celălalt. Cele două părţi coexistă într-o entitate unificată, în care existenţa uneia dintre părţi depinde de existenţa celeilate, iar dispariţia unei părţi determină şi dispariţia celeilalte părţi.

„Toţi oamenii cunosc frumosul ca frumos: iată obârşia urâtului,

Toţi oamenii cunosc binele ca bine: iată obârşia răului.”

Când ai făcut cunoştinţă cu qigong-ul printre primele lucruri pe care le-ai văzut a fost diagrama Taiji şi ai devenit interesat să cunoşti teoria yin şi yang. Unirea contrariilor nu este o teorie, este o tehnică înaltă. Această lege ne spune că totul în Univers este controlat de legea dinamicii dintre yin şi yang. Dar pentru a o înţelege trebuie să o explorăm împreună pas cu pas. Dacă totul în Univers este clasificat ca yin sau yang, atunci ar trebui să putem să dividem lumea în yin şi yang. Dar cum putem face asta? Aceasta este întrebarea. Crezi că ştii răspunsul? Dacă totul poate fi împărţit în yin şi yang înseamnă că şi starea fundamentală a materiei poate fi divizată în yin şi yang. Dar cum o divizăm? Dacă materia poate fi divizată în yin şi yang, atunci ce este materia yang şi ce este materia yin? Care sunt caracteristicile principale şi care sunt diferenţele importante? Unii vor spune că lucrurile vizibile sunt yang în esenţa lor, iar cele invizibile sunt yin. Aceasta este numai parţial adevărat. Alţii vor spune că mişcarea este yang în esenţa ei, iar repaosul este yin. Să cugetăm la asta.

Să vedem încă odată ce înţelegem prin starea de yin şi prin starea de yang? Să recapitulăm. Există trei caracteristici majore şi trei distincţii fundamentale. Materia yang este vizibilă şi tangibilă, are masă şi ocupă un loc în spaţiu. Materia yin este invizibilă şi intangibilă; deşi umple spaţiul, nu ocupă nici-un loc precis în el. De exemplu putem vedea în mod direct undele sonore? Nu. Sau camera în care ne aflăm este traversată de undele radio, dar putem să le vedem? Cu toate acestea, ele sunt reale. Ele există. Nimeni nu poate vedea cîmpul magnetic. Dar când apropiem doi magneţi, câmpul magnetic se revelează imediat. Nu-l poţi vedea, dar îl poţi simţi. Existenţa lucrurilor invizibile este neîndoioasă. Şi aceste lucruri invizibile sunt numite materie yin. Ele umplu spaţiul, dar nu ocupă un loc precis. Sunt invizibile şi intangibile. Aceasta este prima caracteristică majoră a materiei yin.

În al doilea rând, întreaga materie yang există sub formă de particule, în timp ce materia yin există sub formă de unde. Indiferent cum îşi modifică forma, materia yang există sub formă de particule. Materia yin există sub formă de unde, cum ar fi undele electromagnetice şi undele cerebrale. Aceste lucruri yin sunt invizibile, dar se pot manifesta şi percepe în anumite moduri.

În al treilea rând, materia yang nu depăşeşte viteza luminii, în timp ce viteza minimă a materiei yin este egală cu viteza luminii, care este o limită ce desparte materia yin de cea yang. Einstein a descoperit odată cu teoria relativităţii că cu cât un corp are o viteză mai mare cu atât dimensiunea acestui corp se va contracta. Cât de mult poate scădea ca mărime? Poate deveni atât de mic încât să devină invizibil? Ne apropiem de următoarea limită fizică. Oricât de mic ar deveni corpul, atât timp cât viteza sa este mai mică decât viteza luminii el va rămâne vizibil. Pe vremea sa nimeni n-a avut perspicacitatea să se gândească la existenţa a ceva care să depăşească viteza luminii.

Ca punct de plecare să ne sprijinim pe umerii acestui gigant al ştiinţei şi să explorăm în continuare acest efect. Contemporanii noştri au verificat experimental că odată cu creşterea în viteză obiectul scade în dimensiune. Atunci am putea specula că dimensiunea unui obiect poate fi redusă la zero? Ce se întâmplă în această limită? Să avem o minte deschisă. Apare o altă caracteristică a obiectului: invizibilitatea şi intangibilitatea. Când un obiect se mişcă mai încet de viteza luminii este vizibil, dar odată cu creşterea vitezei, obiectul devine mai mic, mai mic, mai mic. Când atinge viteza limită a luminii, apare o schimbare calitativă în starea materiei: materia yang devine materie yin şi caracteristicile şi trăsăturile materiei yin se revelează: apare invizibilitatea. Poţi accepta cele spuse înainte? Dacă da, atunci e foarte bine. Te poţi însă gândi şi la procesul invers. Ce se întâmplă dacă materia yin s-ar mişca din ce în ce mai încet? Un asemenea obiect punctual ar deveni mai mare, mai mare, mai mare.

Dar consecinţele acestei teorii? Dacă da, atunci poţi fi numit preşedintele unei asociaţii OZN. Oamenii au petrecut atâţia ani explorând misterele OZN-urilor şi s-au scris atât de multe cărţi, dar cu toate acestea nu au fost capabili să-şi dea seama ce reprezintă. Din ce cauză OZN-urile sunt uneori vizibile şi alteori nu? Este legată asta de viteză?

Sau se vorbeşte de Big Bang, Marea Explozie din care a rezultat Universul nostru. Din ceva mai mic decât un atom, din ceva atât de mic încât este invizibil, s-a născut ceva atât de mare precum este Universul nostru vizibil. Dar de ce să vorbim despre Macrocosmos şi să nu vorbim despre noi, despre corpul nostru, care este un cosmos în miniatură. Am văzut că lucrurile vizibile şi tangibile, precum trupul, sunt yang în esenţa lor, în timp ce undele electromagnetice şi undele cerebrale sunt invizibile. Ce este yin în corpul uman? Unii spun că este sufletul, alţii spun că este corpul mental, dar pentru majoritatea este doar un nume aşa că nu ne vom lega de terminologie. Îi voi spune materie yin, deoarece este invizibilă şi intangibilă. Dar cu siguranţă că există aşa ceva în corpul uman. De ce există materia yin? Este o lege naturală ca acolo unde este materie yang să existe şi materie yin. Materia yin nu poate exista fără yang, dar nici materia yang nu se poate dezvolta fără yin.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: