Utilizarea Qigongului în Tai Ji Quan

de Ma Hun

Care consideraţi că sunt cele mai importante aspecte ale practicii Tai Ji Quan?

Stilurile Sin-Yi, Ba-Gua şi Tai Ji Quan sunt legate datorită unui unic principiu. Şi acest principiu constă în legătura intimă dintre moale şi tare. Unele stiluri dezvoltă prea mult moliciunea, altele prea mult tăria. Aceasta-i părerea mea personală. Consider că maestrul meu ne-a învăţat combinaţia optimă dintre moale şi tare. El vorbea de yin şi yang, aşa şi numea metoda Tai Ji Yin Yang. El considera că în Tai Ji trebuie să fie prezentă moliciunea şi tăria, rapiditatea şi încetineala, vidul şi plenitudinea, deschiderea şi închiderea. În închidere trebuie să fie prezentă deschiderea, iar în deschidere închiderea.

E o greşeală să avem o deschidere absolută şi la fel o închidere absolută. De aceea consider că ceea ce mi-a transmis maestrul corespunde adevăratei arte a tai Qi-ului, cum a fost de la bun început.

De exemplu, o mişcare poate să arate în forma exterioară moale, dar să conţină în sine, în interior, forţă. Această forţă nu e tare, ea este moale ca un arc. Este o forţă elastică. Ea poate fi comprimată şi întinsă. Este o forţă spirală. În acest caz va fi prezentă o forţă moale şi una tare. Numai în acest fel se poate obţine unitatea dintre moale şi tare. Dacă avem numai tărie, atunci acesta nu este Tai Ji Quan. Dacă în mişcări întâlnim numai moliciune şi lipseşte forţa, atunci şi în acest caz nu avem nimic bun.

Cum trebuie înţeleasă forţa? Baza în Tai Ji constă în yin şi yang. În afară de asta trebuie să studiem medicina, anatomia, tactica luptei…Când practicaţi formele trebuie să arate frumos. Oamenilor care vă urmăresc trebuie să le facă plăcere. În cele din urmă forţa voastră va dobândi relaxare, putere şi flexibilitate. Întregul vostru corp trebuie să fie flexibil. Trebuie să aveţi o dinamică corectă, să fiţi într-o stare relaxată şi adunată.

Mişcarea trebuie să pornească din picioare, să treacă în mod sistematic prin şale, şi să urce pe coloană. Şi deşi uneori va trebui să loviţi cu umărul sau mâna, în lovitură trebuie să fie prezentă forţa întregului corp, deoarece ea străbate în mod sistematic întregul ei traseu, răsucindu-se în spirală ca un arc.

Cum dobândesc elevii Dvs. această forţă?

Permiţându-le să dobândească precizia mişcărilor. Unde merge această mână? Unde să pun piciorul? Elevii trebui să-şi clarifice aceste aspecte. De unde încotro? Din care punct în care? După asta elevul poate fi învăţat să se relaxeze şi să i se explice importanţa şi utilitatea fiecărei mişcări. Pas după pas. Învăţarea decurge în două etape.

În prima etapă elevul copiază forma exterioară. În etapa următoare are loc învăţarea aspectelor interioare. Unde se manifestă forţaşi în această mişcare? Aici sau acolo? Unde e forţa? Acesta e un aspect interior. Şi doar apoi i se demonstrează utilitatea, modul de acţiune. De ce lovesc în acest mod? Care este scopul acestei mişcări? La al patrulea nivel are loc învăţarea muncii (gong) cu energiile (qi) – practicii qigong.

Care trebuie să fie calităţile unui bun luptător?

Stilul nostru este un sistem complet. În el participă nu numai muşchii, ci şi oasele, articulaţiile, tendoanele, energia internă – toate aceste elemente trebuie bine antrenate. Din acest motiv există o serie de principii energetice care trebuie respectate pentru a obţine rezultate.

1. La fiecare mişcare se mişcă întreg corpul. Deoarece numai astfel se poate aduna în interior forţa fizică maximă pentru a folosi energia internă sau să redirecţioneze energia rivalului.

2. Dacă vreţi să aveţi un  nivel înalt în Tai Ji învăţaţi-vă să conduceţi toate mişcările prin mijloc şi şale. Şi această condiţie este minimală. În viitor această conducere trebuie conştientizată pentru orice necesitate, folosind corpul ca pe o formă.

3. Forţa principală este în şale. Regiunea şalelor este regiunea Dantianului şi coloanei vertebrale. Este necesar să ne antrenăm în mod special coloana, Dantianul şi răsucirea spirală a spatelui. Răsucind şalele răsucim coloana. Asta este foarte important în Tai Ji.

4. Energia internă trebuie să fie completă. Corpul trebuie să fie un tot unitar, ca o minge elastică bine umflată. Dacă nu sunteţi plini de energie, veţi fi fără vlagă, slabi.

5. Toate articulaţiile sunt conectate. Energia trebuie să vină din pământ. Ştiţi că energia trece prin tălpi, este direcţionată spre şale, şi este eliberată în degetele mâinilor. Toate mişcările trebuie să fie interconectate.

6. Un mare grad de mobilitate. Multe persoane pot îndeplini o formă numai în amplitudinea proprie lor şi nu sunt capabili să aibe o mobilitate mai mare. Adică lipseşte varietatea atât în mişcările lente, cât şi în cele rapide. În practică trebuie să coexiste comprimarea, compacteţea şi întinderea. Oasele, articulaţiile şi muşchii trebuie să fie relaxaţi. Energia internă trebuie să poată circula.

7. Dezvoltarea energiei interne. Oamenii pot utiliza energia vizibilă. Energia invizibilă este acea energie care permite acţiunea la distanţă. În apropierea un maestru de nivel înalt puteţi simţi cum, acesta rămânând nemişcat, îşi exercită energia invizibilă. Este energia tendoanelor şi doar în mică măsură este vorba de energia musculară. Această energie mai conţine energia respiraţiei interne. Aceste două energii trebuie dezvoltate.

8. Apariţia intenţiei. Unele persoane când realizează o formă sau când luptă au o intenţie puternică. În exterior sunt ca nişte animale. Alţii, a căror intenţie doarme, niciodată nu vor atinge un nivel înalt. De aceea dacă doriţi să deveniţi un bun luptător, trebuie să obţineţi apariţia intenţiei. Forţa trebuie să se manifeste nu numai în afară, ci şi în interior.

9. Combinarea închiderii şi deschiderii. Multe persoane deschizându-se , se deschid complet, iar închizându-se se închid complet. Aceasta nu permite naşterea energiei din origini contrarii. Întregul nostru corp este un astfel de echilibru yin şi yang. Dar se poate constata că aveţi numai yang fără yin, sau yin fără yang. Sau se poate observa că nu aveţi un echilibru între yin şi yang.

10.  Forţele de reacţie. De fiecare dată când vă folosiţi forţa înainte, de exemplu împingeţi o căruţă, mâinile direcţionează efortul înainte, iar picioarele şi coloana în direcţia contrarie. De fiecare dată când îndreptaţi forţa în sus, de exemplu ridicând ceva, ne folosim de forţa îndreptată în jos. În acest fel în corpul nostru întotdeauna coexistă forţele contrarii, de reacţie. Întotdeauna.

11. Principiul Tai Ji se poate defini prin opt cuvinte: deschis, închis, vid, plin, rotire şi răsucire, sus, jos. Mulţi practicanţi utilizează principiul deschis-închis, fără principiul de vid şi plin sau sus-jos fără rotire-răsucire. Este foarte important să luăm în considerare toate cele opt principii simultan.

12. Principiul stabilităţii maxime. La mulţi practicanţi centrul de greutate este incert. Căutarea propriului centru de greutate pote constitui munca unei vieţi întregi. Conştientizarea acestui centru are o mare importanţă. Având centrare, sunteţi capabili să  vă apăraţi de 80 de oameni, deoarece forţa voastră este pretutindeni, nu numai într-o singură direcţie.

13. Mişcare nefinalizată. Multe persoane executând o mişcare se deschid pe parcurs şi nu ajung la punctul final. De exemplu, dorind să lovească o anumită zonă a corpului, ei nu sunt capabili să se mai întindă până acolo. Ca un tigru, care s-a hotărât să sară şi  care nu poate parcurge în salt întreaga distanţă  până la ţintă şi se opreşte la jumătatea ei. De aceea, el vine spre ţintă apropiindu-se până în imediata vecinătate. Numai conducând mişcarea până la capăt putem obţine un rezultat real.

14. Necunoaşterea principiilor yin şi yang. Mulţi practică arte marţiale dezvoltând excesiv yang şi insuficient yin. De aceea, practicând împingerea mâinilor ei folosesc numai forţa proprie. Ei nu iau în considerare  direcţia forţei rivalului. Ei nu înţeleg cum pot prelua şi folosi energia rivalului. Pentru a realiza asta trebuie să înţelegi principiul vidului.

15. Majoritatea practicanţilor nu au Xi – prezenţă. Nu sunt suficient în priză. Sunt ca apa lacului – prea liniştită, netedă şi nemişcată spre deosebire de valurile dintr-un golf zgomotos. Xi este prezenţa sau energia potenţială. Este starea dinaintea atacului. De exemplu o piatră aflată pe culmea muntelui nu are xi. Odată şi odată se va rostogoli la vale. Această piatră va avea xi. Mulţi practicanţi nu au xi, pentru că nu acordă atenţie fiecărei mişcări în parte.

16. Mulţi nu ştiu esenţa practicii. Când vă străduiţi să executaţi o rotaţie, trebuie să efectuaţi o serie de operaţii succesive, dar dacă solul este alunecos, veţi aluneca şi nu veţi reuşi nimic. Tot aşa, când executaţi o formă trebuie să obţineţi o utilizare corectă a jing-ului. De exemplu, împingând o maşină, simţiţi forţa şi ştiţi că o puteţi utiliza. Dar dacă alunecaţi, nu veţi putea utiliza forţa. Acelaşi lucru se întâmplă în timpul îndeplinirii unei forme: dacă nu simţiţi prezenţa energiei, nu veţi putea extrage forţa pentru apărare sau atac – asta va însemna că poziţia corpului vostru este instabilă.

Ce pot învăţa elevii din practică?

Fiecare elev are ţelul său. Unii doresc să devină medici. Alţii au deja o specialitate. Unul doreşte să practice masajul. Ce pot ei învăţa? Trebuie să le arăt pe unde trec meridianele. Pentru a dobândi aceste cunoştinţe mi-am luat licenţa în medicina tradiţională chineză.  Doream să ştiu pe unde trec în corp cele 12 meridiane. Practicanţii care doresc să practice cu adevărat trebuie neapărat să cunoască pe unde trece energia prin corp. Cunoaşterea unor astfel de puncte ca Bai Hui şi Hui Yin este absolut necesară. Deoarece dacă avem această cunoaştere ne este mult mai simplu să vizualizăm o linie care trece prin cele două puncte şi care ne îndreaptă coloana vertebrală şi în acest fel să eliminăm o mulţime de probleme legate de menţinerea unei poziţii greşite.

De exemplu, pentru a folosi forţa care trece prin picioare trebuie să cunoaştem meridianul Shao Yang. Energia coboară pe acest meridian şi trece în meridianul Shao Yin – aşa se deplasează energia în momentul unei lovituri. De aceea, emiţând energie, trebuie să ştim cum se mişcă şalele şi cum iasă qi-ul din Dantian.

Cum îi învăţaţi pe elevi să înţeleagă şi să practice  intenţia?

Ea este prezentă în fiecare mişcare. Intenţia şi energia (qi-ul) sunt în esenţa una. Intenţia mea, energia mea, unde se nasc ele? În Dantian. Ele trebuie să se nască acolo şi nu să treacă, de exemplu,  de la un umăr la altul. Este necesar să înţelegem asta.

Pentru a dezvolta intenţia, la început se învaţă poziţiile de bază, să ştii unde se termină fiecare mişcare şi unde să-ţi focalizezi atenţia. Nu contează unde este slăbiciunea fiecărui elev. Mereu se începe cu aceleaşi tehnici. Dacă elevul prinde uşor, mergem  mai repede, dacă mai greu, mergem mai lent. Ce subliniez mereu este practica continuă, zilnică. Numai prin ea treptat elevii îşi formează un tablou unitar. De aceea la diferite nivele practicanţii învaţă diferite tehnici.

Care sunt beneficiile practicii?

Practicând, uneori suntem nervoşi, suntem tensionaţi, nu reuşim să scăpăm de gândurile obsesive. Ne gândim la una, la alta – toate acestea introduc în conştiinţă neliniştea. Multe persoane se află în pragul nevrozelor; din cauza tensiunii psihice nu se pot relaxa. Însă în practică relaxarea este una din condiţiile esenţiale. Există multe mişcări şi fiecare mişcare în fiecare clipă necesită un înalt grad de precizie şi perfecţiune. Din acest motiv este necesar să exersăm zilnic complet focalizaţi pe ceea ce facem. După o anumită perioadă, după ce asimilaţi foarte bine forma, veţi putea  folosi conştiinţa voastră liber, fără tensiuni, dar cu o deplină concentrare.

În trecut mă îmbolnăveam uşor, eram slab, sufeream de insomnii, nu puteam lucra eficient, iată de ce am început să practic această artă.  Pe atunci aveam 35 de ani. Acum am  69 de ani şi mă simt la fel de tânăr şi în putere ca la 36. Acest beneficiu l-am primit în urma practicii mele. Practic  în fiecare zi. Iar experienţa mea de 30 de ani îmi permite să afirm că această practică este minunată. Experienţa mea arată că practicând corect, omul devine mai liniştit şi calm, dobândeşte capacitatea de a gândi mai limpede, se poate concentra mai bine şi să nu fie distras aşa de uşor. Devii asemănător apei, devii la fel de natural.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: